M12

Z ForumBridge.pl Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Otwarcia

1

Opis 1

1

Znaczenie: 12÷17 PC 5+ bez 5(332) | 12÷17 PC 4(441) | 12÷14 PC 45

1–1

7+ PC, 4+, PEŁNA preferencja (przy 4 może być 5// w całym zakresie siły)

West East
1 1
?  

1: 4 piki, może być także ręka w sile rewersu
1NT: 12÷14 PC, 5–4÷5
2: 12÷17 PC, 5+–4, F1
2: 12÷14 PC, 6
2: 12÷14 PC, 4
2: sztuczne – silna karta z trzema kierami i sześcioma karami
2NT: silna karta z sześcioma karami, bez trzech kierów, ręka dobra do bez atu
3: silna karta, 5+–5+
3: silna karta z sześcioma karami, bez trzech kierów, ręka niedobra do bez atu
3: 4–5+, inwit

1–1–1

West East
1 1
1 ?

1NT: do pasa
2: transfer na kara (jeśli 1 było w sile rewersu, to można zalicytować coś innego niż 2) – układ dowolny, sign off lub forsing do dogranej, teraz po prawie automacie 2:

pas: chcę grać 2
2/: sign off na kierach/pikach
2NT/3///: forsujące

2: lepsze niż po przejściu przez 2 (być może na 2NT brakuje dobrego zatrzymania w treflach)
2: zachęcające na pięciu kierach
2: zachęcające z fitem w pikach
2NT: inwit z dobrym zatrzymaniem w treflach
3///: naturalne inwity

1–1–1NT

West East
1 1
1NT ?

2: sign off na treflach lub karach albo inwit z 6 kierami lub z 5 dobrymi pikami i dokładnie 4 kierami, teraz po automacie 2:

pas: sign off na karach
2: inwit z 6 kierami
2: inwit z 5 dobrymi pikami i dokładnie 4 kierami
2NT: sign off na treflach (uwaga na pomyłki!), zobowiązuje otwierającego do zalicytowania 3
3: 5–4, inwit
3: 5–4, inwit
3: 6 – dobry kolor, poważny inwit
3: 6–4 – dobre piki, poważny inwit

2: sztuczny forsing do dogranej (także 5+–4 oraz 4–5+) i teraz:

2: 55 2 i:
2NT: (21)55, 3 i:
3: D 1255 wk:4
3: D 2155 wk:4
3: G 1255 wk:4
3NT: G 2155 wk:4
3: 6, 3 i:
3: 1156 wk:4
3: 0256 wk:4
3NT: 2056 wk:4
3: (30)55, 3 i:
3: 0355 wk:4
3NT: 3055 wk:4
3: 1165 wk:4
3: 0265 wk:4
3NT: 2065 wk:4
2: D (xx)45 2NT i odp. jak z G
2NT: 2245 honory w dubletonach 3 i:
3: D wk:4
3: G wk:4
3: G 2245 dobre trefle wk:4
3: G 2245 dobre kara wk:4
3: G 1345 wk:4
3: G 3145 wk:4
3NT: G 2245 wk:4

2: sign off na 6 kierach
2: inwit z 5 słabymi pikami i dokładnie 4 kierami
2NT: inwit
3: dokładnie 4 oraz 4+, inwit
3: dokładnie 4 oraz 4+, inwit
3: 6 – słaby kolor, poważny inwit
3: 6–4 – słabe piki, poważny inwit

1–1–2

West East
1 1
2 ?

2: sign off (jeśli otwierający chce dalej licytować – to najlepiej zrobi to poprzez pokazanie starszej trójki)
2: 6, sign off
2: 5+–4, sign off
2NT: relay forsujący do dogranej i:

3: D 5–4, teraz:
3: relay i odpowiedzi jak z górą
3: 5+
3: 5+–4
3: D 6–4 3 i:
3: 1264 wk:4
3NT: 2164 wk:4
4: 0364 wk:4
4: 3064 wk:4
3: G 1354 wk:4
3: G 3154 wk:4
3NT: G 2254 wk:4
4: G 6–4 bokiem 2–1, dalej nat. (4 uzg. kara, inne z uzg. treflami)
4: G 3064 wk:4
4: G 0364 wk:4

3: sign off, tak zwane podniesienie grzecznościowe (2 jest forsujące)
3: INV
3: 6, INV
3: 6–4, INV
3NT: sign off

1–1–2

West East
1 1
2 ?

pas: sign off
2: 6, sign off
2: 5+–4, sign off
2NT: forsujące pytanie o skład i:

3: D z singlem, 3 i:
3: 3361 wk:4
3: 3163 wk:4
3NT: 1363 wk:4
3: bez singla, teraz:
3: 5+
3: 5+–4
3: G 3361 wk:4
3: G 3163 wk:4
3NT: G 1363 wk:4

3: sztuczne – INV z piątką starszą (5 albo 5–4)
3: INV
3: 6, INV
3: 6–4, INV
3NT: sign off

1–1–2

West East
1 1
2 ?

Dalej wywołanie kombinowane
2: SSGA – pytanie o singletona i:

2NT: brak singletona
3: singleton trefl
3: brak singletona, dobre kara
3: singleton pik
Po każdej odpowiedzi zalicytowanie 3 to sign off

2NT: GGT ogólny inwit do 4
3: HSGT/ inwit do 4 “przez trefle”
3: HSGT/ inwit do 4 “przez kara”
3: HSGT/ inwit do 4 “przez piki”
Teraz po każdym HSGT zalicytowanie 3 to sign off

1–1–2

West East
1 1
2 ?

2NT: pytanie (o singletona, a przy jego braku – o inne wartości)

3: krótkość trefl
3: brak krótkości, dobre kara
3: brak krótkości, figury w kolorze partnera (czyli w kierach)
3: krótkość pik
3NT: brak krótkości, honory porozrzucane

3: słaby transfer na kara/kiery/piki
3: forsujące uzgodnienie
3: 5+, forsujące
3: 4–5+, forsujące

1–1–2NT

West East
1 1
2NT ?

3: słaby transfer na kara/kiery/piki
3: forsujące uzgodnienie
3: 6+, forsujące
3: 4–5+, forsujące

1–1–3

West East
1 1
3 ?

Teraz już wszystko forsuje

1–1–3

West East
1 1
3 ?

Teraz już wszystko forsuje

1–1–3

West East
1 1
3 ?

3: słabe przyjęcie inwitu, z krótkością trefl/pik lub szlemikowe z krótkością karo, 3NT i:

4: słabe przyjęcie inwitu z krótkością trefl
4: szlemikowe z krótkością karo
4: słabe przyjęcie inwitu z krótkością pik

3NT: szlemikowe z singletonem pik
4: szlemikowe z singletonem trefl
4: szlemikowe z uzupełnieniem karo (może być dama)
4: zwykłe przyjęcie inwitu

1–1

7+ PC, 4+, ZWYKŁA preferencja (przy 4 może być 5/ w całym zakresie siły)

West East
1 1
?  

1NT: 12÷14 PC 5–4÷5 | 12÷17 PC 1444
2: 12÷17 PC, 5+–4, F1
2: 12÷14 PC, 6 lub 5+{d}}–4
2: dwuznaczne

a) rewers z kierami
b) silna ręka z sześcioma karami i trzema pikami

2: 12÷14 PC, 4
2NT: silna karta z sześcioma karami, bez trzech pików, ręka dobra do bez atu
3: silna karta, 5+–5+
3: silna karta z sześcioma karami, bez trzech pików, ręka niedobra do bez atu
3: sztuczne (nic nie mówi o kierach), 4–6+, inwit układowy
3: 4–(4)5+, inwit siłowy

1–1–1NT

West East
1 1
1NT ?

2 : sign off na treflach lub karach albo inwit z 6 pikami, teraz po automacie 2:

pas: sign off na karach
2: inwit z 5 i 4 (dla zapominalskich)
2: inwit z 6
2NT: sign off na treflach (uwaga na pomyłki!), zobowiązuje otwierającego do zalicytowania 3
3: 5–5, inwit
3: 5–4, inwit
3: 5–5, inwit (dla zapominalskich, bo ta ręka jest w odpowiedzi 2)
3: 6 – dobry kolor, poważny inwit

2: sztuczny forsing do dogranej i teraz:

2: 55 2 i:
2NT: (21)55, 3 i:
3: D 1255 wk:4
3: D 2155 wk:4
3: G 1255 wk:4
3NT: G 2155 wk:4
3: 6, 3 i:
3: 1156 wk:4
3: 0256 wk:4
3NT: 2056 wk:4
3: (30)55, 3 i:
3: 0355 {{wk1}
3NT: 3055 wk:4
3: 1165 wk:4
3: 0265 wk:4
3NT: 2065 wk:4
2: D (xx)45, 2NT i odp. jak z G
2NT: 1444 3 i:
3: D wk:4
3: G wk:4
3: G+ wk:4
3: G 2245 dobre trefle wk:4
3: G 2245 dobre kara wk:4
3: G 1345 wk:4
3: G 3145 wk:4
3NT: G 2245 wk:4

2: sign off, 5–4 (dla zapominalskich, bo ta ręka jest w odpowiedzi 1)
2: sign off, 6
2NT: inwit
3: dokładnie 4 oraz 4+, inwit
3: dokładnie 4 oraz 4+, inwit
3: 5–5, forsing do dogranej
3: 6 – słaby kolor, poważny inwit

1–1–2

West East
1 1
2 ?

2: sign off
2: transfer – sign off na 5+ lub forsing do dogranej na 4+, teraz po automacie 2:

pas: sign off
2NT: forsujące do dogranej – ustalmy kolor do gry (może być licytowane także z 5)
3: 5+–4+, forsujące do dogranej
3: 5+–4+, forsujące do dogranej
3: 5+–5+, forsujące do dogranej, słabe kolory (układ 4–5+ i GF to pierwsza odpowiedź 1)
3: 6, forsujące do dogranej

2: 5+, inwitujące
2NT: nieforsujące
3: dokładnie 4 oraz 4+, inwit
3: dokładnie 4 oraz 4+, inwit
3: 5+–5+, forsujące do dogranej, dobre kolory (układ 4–5+ i GF to pierwsza odpowiedź 1)
3: 6, inwit

1–1–2

West East
1 1
2 ?

pas: sign off
2: transfer – sign off na 5+ lub forsing do dogranej na 4+, teraz po automacie 2:

pas: sign off
2NT: forsujące do dogranej – ustalmy kolor do gry (może być licytowane także z 5)
3: 5+–4+, forsujące do dogranej
3: 5+–4+, forsujące do dogranej
3: 5+–5+, forsujące do dogranej, słabe kolory (układ 4–5+ i GF to pierwsza odpowiedź 1)
3: 6, forsujące do dogranej

2: 5+, inwitujące
2NT: nieforsujące
3: dokładnie 4 oraz 5+, inwit
3: dokładnie 4 oraz 3+, inwit
3: 5+–5+, forsujące do dogranej, dobre kolory (układ 4–5+ i GF to pierwsza odpowiedź 1)
3: 6, inwit

1–1–2

West East
1 1
2 ?

2: nieforsujące
2NT: forsujące i:

3: 4 kiery i trzy trefle
3: 6 kar i 4 kiery
3: 4 kiery i 3 piki
3: 6 kar i 3 piki
3NT: 2452

3: słaby transfer na kara/kiery(własne kiery – wersja dala zapominalskich)/piki

1–1–2

West East
1 1
2 ?

Dalej wywołanie kombinowane
2NT: SSGA – pytanie o singletona i:

3: singleton trefl
3: brak singletona, dobre kara
3: singleton kier
3: brak singletona
Po każdej odpowiedzi zalicytowanie 3 to sign off

3: HSGT/ inwit do 4 “przez trefle”
3: HSGT/ inwit do 4 “przez kara”
3: HSGT/ inwit do 4 “przez kiery”
3: GGT ogólny inwit do 4
Teraz po każdym HSGT zalicytowanie 3{[s}} to sign off

1–1–2NT

West East
1 1
2NT ?

3: słaby transfer na kara/kiery/piki, po automatycznym 3:

pas: chcę grać 3
3: chcę grać 3 (dla zapominalskich; można to przenieść na piki)
3: chcę grać 3
3NT: 3 było naturalne, mam trefle, ale boję się przekroczyć 3NT

3: uzgodnienie kar, forsujące
3: naturalne (dla zapominalskich), forsujące
3: naturalne, forsujące

1–1–3

West East
1 1
3 ?

Teraz już wszystko forsuje

1–1–3

West East
1 1
3 ?

Teraz już wszystko forsuje

1–1–3

West East
1 1
3 ?

3: sign off
3NT: słabe przyjęcie inwitu, z krótkością trefl/kier lub szlemikowe z krótkością karo, 4 i:

4: szlemikowe z krótkością karo
4: słabe przyjęcie inwitu z krótkością kier
4: słabe przyjęcie inwitu z krótkością trefl

4: szlemikowe z singletonem trefl
4: szlemikowe z uzupełnieniem karo (może być dama)
4: szlemikowe z singletonem kier
4: zwykłe przyjęcie inwitu

1–1–3

West East
1 1
3 ?

3NT: słabe przyjęcie inwitu, z krótkością trefl/kier lub szlemikowe z krótkościa karo, 4 i:

4: szlemikowe z krótkością karo
4: słabe przyjęcie inwitu z krótkością kier
4: słabe przyjęcie inwitu z krótkością trefl

4: szlemikowe z singletonem trefl
4: szlemikowe z uzupełnieniem karo (może być dama)
4: szlemikowe z singletonem kier
4: zwykłe przyjęcie inwitu

1–1NT

7÷10 PC, skład zrówn. bez 4/

West East
1 1NT
?

Dalsza licytacja naturalna

1–2

sztuczne, bez 4/
a) 6+ w pełnym zakresie siły (sign off/inwit/GF)
b) 4÷5 GF
c) 11÷12 PC, skład zrówn. ręka niedobra do rozgrywania bez atu, inwit
d) 13+ PC, skład zrówn. 4÷5

West East
1 2
?

2: automatyczne i:

2: skład zrówn. bez 4/
a) 11÷12 PC, ręka niedobra do rozgrywania bez atu
b) 13+ PC, 4÷5
Teraz:
2: GF na kolorze młodszym, teraz:
2NT: przejściowe i:
3: 4+
Inne: 5+
2NT: minimum
3: minimum
3: minimum
3: maksimum, zatrzymanie
3: maksimum, zatrzymanie
3NT: maksimum
2: 6, sign off lub GF, teraz:
2NT: dwuznaczne:
a) jeśli partner ma GF, to dobrze grać bez atu z mojej ręki
b) wszystkie silne ręce
3: słaba ręka
3: słaba ręka na karach, misfit trefl
2NT: 4÷5, GF
3: 6, inwit, teraz:
pas: słabość
3: słaba ręka na karach, misfit trefl
Inne: co najmniej przyjęcie inwitu, naturalne (na wys. 3 kolor lub zatrzymanie), forsuje do 3NT/4

1–2

10+ PC, 4+, bez 4/

West East
1 2
?

2: mam singla, siła: mini-maksi czyli zupełne minimum otwarcia – 11÷12 PC (zwykle układ 4441), albo maksimum otwarcia, 16÷17 PC (też z singlem) teraz:

2: automatyczne pytanie o singletona i (odpowiedzi po kolei):
2NT: singleton trefl, minimum otwarcia
3: singleton kier, minimum otwarcia
3: singleton pik, minimum otwarcia
3: singleton trefl, około 16 PC
3: singleton kier, około 16 PC
3NT: singleton pik, około 16 PC

2: mam siłę, pytam o singla:

2NT: brak singla, ręka dobra do bez atu, aspiracje
3: brak singla, niechęć do zajmowania bez atu
3//: wskazany singleton
3NT: brak singla, ręka dobra do bez atu, brak aspiracji

2NT: minimum otwarcia, ręka dobra do bez atu, nie forsuje 3: przystankowe, równy układ, ok. 14 PC, zatrzymuję się na chwilę na drodze do 3NT, i teraz:

3: brak singla, niechęć do zajęcia bez atu
3/: singleton
3NT: ręka bezatutowa, dobra do zajęcia bez atu

3: minimum otwarcia, ręka dobra do gry kolorowej, nie forsuje
3/: splinter, nie wymaga zbytnich nadwyżek; wystarczy 5 kar i uroda karty
3NT: ok. 14 PC, ręka silnie zorientowana do gry w bez atu

1–2

5–5, 4÷8 PC (słabe)

West East
1 2
?

pas: sign off
2: sign off
Schemat 55 starsze po 1
2NT: wieloznaczne, wymusza 3

3: wymuszone
pas: sign off na treflach
3: GF na karach
3: GF z fitem kier
3: GF z fitem pik
3NT: bezwzględny sign off
4: GF na treflach

3: wymusza 3

a) sign off na karach
b) delikatny inwit z fitem kier
3: wymuszone
pas: sign off na karach
3: delikatny inwit z fitem kier

3: delikatny inwit na karach
3: inwit z fitem kier
3: inwit z fitem pik
3NT: propozycyjne
4: inwit na treflach
4: inwit na karach
4: sign off
4: sign off

1–2

5–5, 9÷10 PC (inwit)

West East
1 2
?

pas: sign off
Schemat 55 starsze po 1
2NT: wieloznaczne, wymusza 3

3: wymuszone
pas: sign off na treflach
3: GF na karach
3: GF z fitem kier
3: GF z fitem pik
3NT: bezwzględny sign off
4: GF na treflach

3: wymusza 3

a) sign off na karach
b) sign off z fitem kier
3: wymuszone
pas: sign off na karach
3: sign off z fitem kier

3: delikatny inwit na karach
3: inwit z fitem kier
3: inwit z fitem pik
3NT: propozycyjne
4: inwit na treflach
4: inwit na karach
4: sign off
4: sign off

1–2NT

11÷12 PC, skład zrówn. bez 4/, ręka dobra do rozgrywania bez atu, inwit

West East
1 2NT
?

pas: minimum
3: F1
3: minimum
3: maksimum, zatrzymanie, mogą być też silne ręce na karach
3: maksimum, zatrzymanie, mogą być też silne ręce na karach
3NT: maksimum

1–3 Gardynika

a) 0÷6 PC, 4+ blok
b) 12+ PC, 4+, singleton, bez 4/, GF

West East
1 3
?

3: odzywka automatyczna i:

pas: blok na karach
3/: 12+ PC, 4+, singleton /
3NT: 12+ PC, 4+, singleton , nieforsujące
4: 12+ PC, 4+, singleton , forsujące

1–3

7÷9 PC, 4+

West East
1 3
?

Dalsza licytacja naturalna

1–3

9÷11 PC, 4+, singleton kier (można jeszcze zagrać 3NT/4)

West East
1 3
?

Dalsza licytacja naturalna

1–3

9÷11 PC, 4+, singleton pik (można jeszcze zagrać 3NT/4)

West East
1 3
?

Dalsza licytacja naturalna

1

Opis

1NT

Opis NT

2

Opis 2

2

Opis 2

2

Opis 2

2

Opis 2

2NT

Opis 2NT

3

Opis 3

3

Opis 3

3

Opis 3

3

Opis 3

3NT

Opis 3NT

4

Opis 4

4

Opis 4

4

Opis 4

4

Opis 4

4

Opis 4

4NT

Opis 4NT

5

Opis 5

5

Opis 5

Interwencja

1

Opis 1

1

Opis

1

Opis

1NT

Opis NT

2

Opis 2

2

Opis 2

2

Opis 2

2

Opis 2

Obrona

Opis obrony