PST

Z ForumBridge.pl Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Polski Silny Trefl

OTWARCIA
1: (1) 15+, naturalne lub zrównoważony,
  (2) 18+ na dowolnym
1: (1) 11÷17, 5+ bez 5(332), 4(441),
  (2) 11÷14 i 1345, 2245, 3145
1: 11÷17, 5+
1: 11÷17, 5+
1NT: (1) 12÷14, skład zrównoważony,
  (2) 11÷12, 6(322),
  (3) 12÷14, 4414
2: (1) 11÷14, 5+-4/,
  (2)6+ (jeśli 6(322) to 13÷14, z 11÷12 otw 1NT),
  (3) 1516/5116_dobre_trefle
2: 6÷9(10), 6/
2: 5+-5+/ w sile 7÷10
2: 5+-5+/ w sile 7÷10
2NT: 5+-5+ w sile 7÷10 (uwaga: to jest otwarcie 5-5 na starszych‼)
3: blokujące, 6+
3: blokujące, 6+
3: blokujące, 6+
3: blokujące, 6+
3NT: 7+/, pełny kolor, bez bocznego zatrzymania
Licytacja po otwarciu 1
1: 0÷8, na dowolnym
1: 9+, 4+, także 9÷12 5-5
  uwaga: 13+ 5-5 to odpowiedź 1NT
1: 9+, bez 4/, 5+/ lub układ zrównoważony
1NT: (1) 9+, 5-4+/
  (2) 9÷11, 6 bez 4//
  (3) 13+, 5-5
  uwaga: 9÷12 -5 to odpowiedź 1
2: 9+, 4 bez 4423/4432, bez bocznego koloru pieciokartowego
2: 9+, 4-5/
  9÷11, 4-6/
  9÷11, 5(332)/4423/4432
2: (1) 9+, 5-4,
  (2) 9÷11, 6-4
2: 12+, 6 bez 4//
2NT: 12+, 5(332)/4423/4432
3: 12+, 6-4
3: 12+, 6-4
3: 12+, 6-4 4612
3: 12+, 6-4 4621
3NT: 12+, 6-4 4603
4: 12+, 6-4 4630 
Licytacja po otwarciu 1
1: 4+, poniżej GF
1: 4+, poniżej GF
1NT: SZTUCZNE, inwit bez 4/ lub GF relay
2: 5+, słabe
2: 3+, słabe
2: 5-4+, słabe
2: 5-4+, inwit
2NT: (1) 6+, blokujące
  (2) 5-5 bez kar, inwit
3: (1) 4+, blokujące,
  (2) 4+-5/, inwit
3: krótkość , fit , inwit do 3NT lub/i 5
3: krótkość , fit , inwit do 3NT lub/i 5
Licytacja po otwarciu 1
1: 4+, poniżej GF
1NT: NF
2: relay, pytanie o siłę i układ
2: 3, inwit, może być boczny kolor 5+
2: 2÷4, NF
2: 4+, być może piki dobre do krótkości
2: 4+, piki niedobre dobre do krótkości (unikać tej odpowiedzi)
3: 6+, sign off
2NT: (1) 8÷11 4+ ze starszą figurą lub J10, 2+ kontrole, dowolny singleton, GF,
  (2) 8÷11, 4+, 2+ kontrole, dowolny renons 
3: 6+, sign off
3: (1) 8÷11 4+ ze starszą figurą lub J10, 2+ kontrole, dowolny singleton, GF,
  (2) 8÷11, 4+, 2+ kontrole, dowolny renons 
3: blokujące
3: dowolny silny Splinter renonsowy 
3NT: silny Splinter singletonowy ()
4: silny Splinter singletonowy ()
4: silny Splinter singletonowy ()
4: do gry
Licytacja po otwarciu 1
1NT:
2:
2:
2:
2:
2NT:
3:
3:
3:
3:
3NT:
4:
4:
4:
Licytacja po otwarciu 1NT
2:
2:
2:
2:
2NT:
3:
3:
3:
3:
3NT:
4:
4:
4:
4:
4NT:
Licytacja po otwarciu 2
2:
2:
2:
2NT:
3:
3:
3:
3:
3NT:
4:
4:
4:
4:
Licytacja po otwarciu 2
2:
2:
2NT:
3:
3:
3:
3:
3NT:
4:
4:
4:
4:
4NT:
Licytacja po otwarciu 2
2:
2NT:
3:
3:
3:
3:
3NT:
4:
4:
4:
4:
Licytacja po otwarciu 2
2NT:
3:
3:
3:
3:
3NT:
4:
4:
4:
4:
Licytacja po otwarciu 2NT
3:
3:
3:
3:
3NT:
4:
4:
4:
4:

Linki zewnętrzne