Alfa

Z ForumBridge.pl Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Alfa, system słabych otwarć z roku 1963. Autor - Łukasz Sławiński.

  OTWARCIA:
  PAS = 12-18 PC układ dowolny
  1 = a) 0-4 PC układ dowolny
    b) 19+ PC układ dowolny
  1 = 9-11 PC 3+
  1 = 9-11 PC 3+
  1 = 5-8 PC układ dowolny
  1NT = 9-11 PC 4+-4+
  2 = 9-11 PC 5+
  2 = 9-11 PC 5+
  2 = 9-11 PC 5+ ręka jednokolorowa
  2 = 9-11 PC 5+ ręka jednokolorowa
      

Miara średniego otwarcia = 2.80

Fragment wspomnień Łukasza Sławińskiego Historia SSO - Okres Laboratoryjny 1963–65:

"od kwietnia 1964 zacząłem spo­radycznie grać w turniejach systemem Alfa (z Andrzejem Orłowem). Był to pierwszy SSO, który opracowa­łem na tyle szczegółowo, by można było nim grać. (...) Po kilku turniejach zabroniono nam jednak gry tym systemem w oparciu o przepis wyma­gający posiadania co najmniej 8 punktów przy otwarciu na pierw­szym bądź drugim ręku. Zmusiło to mnie do ułożenia (jesienią 64) systemu Beta.""

W latach 1977-79 system Alfa przedstawiono w skrypcie Introduction to Weak Opening Systems and Regres System.