C8

Z ForumBridge.pl Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
System Słabych Otwarć C8
Longin Bartnik, 2012
Otwarcia
PAS: 13+ PC za wyjątkiem rąk w sile 13÷14 PC na 5+ lub w składzie zrówn. (1)
1: 8÷14 PC, 5+ lub skład zrówn. (1)
1: 0÷7 PC, skład dowolny
1: 8÷12 PC, 4+ (2)
1: 8÷12 PC, 4+ (3)
1NT: 8÷12 PC, 5+ starsza, 4+ młodsza, kolory przedzielone
2: 8÷12 PC, 5+ starsza, 4+ młodsza, kolory czarne lub czerwone
2: 8÷12 PC, 6+ bez bocznej czwórki
2: 8÷12 PC, 5–4, 2÷3
2: 8÷12 PC, 5–4, 2÷3
2NT: 8÷12 PC, 5–5
3///: blokujące na kolorze 7+
3NT: Gambling
4/: blokujące na 8+/
4/: blokujące na 7+/
OTWARCIE PAS
1: a) 7÷11 PC, 5+ lub skład zrów. (1)
  b) 12+PC, skład dowolny
1: 0÷6 PC, skład dowolny
1÷2NT: jak otwarcia 1÷2NT – ale w sile 7÷11 PC
PAS–1
1: a) 15÷17 PC, 5+ lub skład zrówn. (1)
  b) 18+PC, skład dowolny
1÷2NT: jak otwarcia 1÷2NT – ale w sile 13÷17 PC
PAS–1–1
1: 12+PC,
1: 7÷9 PC, skład zrówn. (1), teraz:
  1NT: do pasa
  2:, po którym schemat 1NT
1NT: 10÷11 PC, skład zrówn. (1) – dalej schemat 1NT
2: 7÷11 PC, 5(322) (4), teraz 2 i schemat 2 dla 5(332)
2: 7÷11 PC, 6+ bez bocznej czwórki – dalej jak po otwarciu 2 (zkm)
2: 7÷11 PC, 5–4, 2÷3 – dalej analogicznie jak po otwarciu 2 (zkm)
2: 7÷11 PC, 5–4, 2÷3 – dalej analogicznie jak po otwarciu 2 (zkm)
PAS–1–1–1
1: 18+PC, skład dowolny
1NT: 15÷17 PC, skład zrówn. (1) – dalej schemat 1NT
2: 15÷17 PC, 5(332) (4) – dalej schemat 2 dla 5(332)
2: 15÷17 PC, 6+ bez bocznej czwórki – dalej jak po otwarciu 2 (zkm)
2: 15÷17 PC, 5–4, 2÷3 – dalej analogicznie jak po otwarciu 2 (zkm)
2: 15÷17 PC, 5–4, 2÷3 – dalej analogicznie jak po otwarciu 2 (zkm)
PAS–1–1–1–1 (SCHEMAT SIŁOWY)
1NT: układ zrówn. bez piątki lub trójkolorówka 4441, teraz 2 i:
  2: układ zrówn., D 2 ojzg
  2: trójkolorówka, 2 i:
    2NT: D 3: i:
      3: 4–4–1–4 wk:4 3: 4–1–4–4 wk:4 3: 1–4–4–4 wk:4 3NT: 4–4–4–1 wk:4
    3: G 4–4–4–1 wk:4 3: G 4–4–1–4 wk:4 3: G 4–1–4–4 wk:4 3: G 1–4–4–4 wk:4
  2: G 4, mogą być 4, 2NT i:
    3: 4, 3 i:
      3: 4–3–2–4 wk:4 3: 4–2–3–4 wk:4
    3: 4, 3 i:
      3: 4–2–4–3 wk:4 3NT: 4–3–4–2 wk:4
    3: 4–4–2–3 wk:4 3: 4–3–3–3 wk:4 3NT: 4–4–3–2 wk:4
  2NT: G bez starszej czwórki, 3 i:
    3: 3–3–4–3 wk:4 3: 2–3–4–4 wk:4 3: 3–2–4–4 wk:4 3NT: 3–3–3–4 wk:4
  3: G 4–4, 3 i:
    3: 2–4–3–4 wk:4 3: 3–4–2–4 wk:4
  3: G 4–4, 3 i:
    3: 3–4–4–2 wk:4 3NT: 2–4–4–3 wk:4
  3: G 3–4–3–3 wk:4
2///: kolor 5+, dalej naturalnie
OTWARCIE 1
1: do 13 PC, 5+, teraz:
  1: 13÷14 PC, 3
  1NT: skład zrówn. bez 3
  2: naturalne bez 3
  2: 11÷12 PC, 3
  2: 8÷10 PC, 3
1: do 13 PC, 5+, teraz:
  1NT: skład zrówn. bez 3
  2: naturalne bez 3
  2: 13÷14 PC, 3
  2: 11÷12 PC, 3
  2: 8÷10 PC, 3
1NT: 7÷12 PC, naturalne, mogą być starsze czwórki
2///: do 12 PC, kolor 6+
2NT: a) 6/, blok
  b) 16÷18 PC, 5/ w składzie 5332
3/: inwit do 3NT na dobrym kolorze
3NT: 16÷18 PC w składzie zrówn. – mogą być starsze czwórki
1: 13+PC, i:
  1: a) 8÷10 PC, skład zrówn. (1)
    b) 8÷11 PC, 5(332) (4)
    c) 8÷11 PC, 6+ bez bocznej czwórki
    d) 8÷11 PC, 5–4, 2÷3
    e) 8÷11 PC, 5–4, 2÷3
    teraz 1: i:
    1NT: 8÷10 PC, skład zrówn. (1) – dalej schemat 1NT
    2: 8÷11 PC, 5(332) (4) – dalej schemat 2 dla 5(332)
    2: 8÷11 PC, 6+ bez bocznej czwórki – dalej jak po otwarciu 2 (zkm)
    2: 8÷11 PC, 5–4, 2÷3 – dalej analogicznie jak po otwarciu 2 (zkm)
    2: 8÷11 PC, 5–4, 2÷3 – dalej analogicznie jak po otwarciu 2 (zkm)
  1: 11÷12 PC, skład zrówn. (1) – dalej schemat 1NT
  1NT: 13÷14 PC, skład zrówn. (1) – dalej schemat 1NT
  2: 12÷14 PC, 5(332) (4) – dalej schemat 2 dla 5(332)
  2: 12÷14 PC, 6+ bez bocznej czwórki – dalej jak po otwarciu 2 (zkm)
  2: 12÷14 PC, 5–4, 2÷3 – dalej analogicznie jak po otwarciu 2 (zkm)
  2: 12÷14 PC, 5–4, 2÷3 – dalej analogicznie jak po otwarciu 2 (zkm)
OTWARCIE 1
1/: do 19 PC, kolor 3+
1NT: semi Acol – 19+PC w składzie nierównoważonym, 23+PC w składzie dowolnym
  2: pozytywne, bez dobrego koloru, GF, teraz:
    2: pytanie o starszą 4, mogą być różne ręce
  2: supernegat
    2/: F1
    2NT/3/: NF
    3: 5–5//, GF
    3: 5–5/, GF
    3NT: do gry
    4: 5–5, GF
  2NT: pozytywne, 5–5 w młodszych
  Inne: pozytywne, dobry kolor
2: naturalne, nieforsujące
2: Multi, 6+/, blok
2/: inwit na kolorze 6+
2NT: 20÷22 PC, skład zrówn. (ale po kontrze słaba dwukolorówka 5+–5+!!!)
3/: blok
3//4/: forsing do końcówki na licytowanym kolorze – wezwanie do cue–bidu,
dalej:
[1]: brak zatrzymania 1. klasy, teraz i:
   [1.1] licytowany cue–bid 2. klasy – a przy braku powrót na kolor "uzgodniony"
[2]: wyższe – licytowany cue–bid 1. klasy
OTWARCIE 1
1: 4+, nieforsujące
2/: 5+/, nieforsujące
2: fit
2/3/: 6+//, misfit kier, inwit
2NT: inwit do 4
3: blok
3: słaby Splinter (14÷16PC), 5, 3NT i:
  4: krótkość trefl 4: krótkość karo 4: krótkość pik
3NT/4/: 17÷21 PC, 5+, krótkość //
1NT: i:
  2: D bez 4÷54, 2 ojzg
  2: 4÷54, 2 i:
    2: 4–4, 2NT i:
      3: D bez 4, 3 i:
        3: 4–4–1–4 wk:4 3: 4–4–2–3 wk:4 3NT: 4–4–3–2 wk:4
      3: 4 czyli 4–4–4–1, 3 i:
        3: D wk:4 3NT: G wk:4
      3: G 4–4–1–4 wk:4 3: G 4–4–2–3 wk:4 3NT: G 4–4–3–2 wk:4
    2NT: D 54 bez 4–5–4–0, 3 i:
      3: 4–5–2–2 wk:4 3: 4–5–1–3 wk:4 3: 4–5–3–1 wk:4 3NT: 4–5–0–4 wk:4
    3: 4–5–4–0, 3 i:
      3: D wk:4 3: G wk:4
    3: G 4–5–2–2 wk:4 3: G 4–5–1–3 wk:4 3: G 4–5–3–1 wk:4 3NT: G 4–5–0–4 wk:4
  2: G 4333, 3–6–2–2, 4–5/ (tylko 6), 2 i:
    2NT: 5, 3 i:
      3: 2–4–2–5 wk:4 3: 1–4–3–5 wk:4 3: 3–4–1–5 wk:4 3NT: 0–4–4–5
    3: 4333, 3–6–2–2, 3 i:
      3: 4333 wk:4 3: 3–6–2–2 wk:4
    3: 2–4–5–2 wk:4 3: 1–4–5–3 wk:4 3: 3–4–5–1 wk:4 3NT: 0–4–5–4 wk:4
  2: G 5(322) lub 4–4/, 2NT i:
    3: 4–4, 3 i:
      3: 1–4–4–4 wk:4 3: 2–4–3–4 wk:4 3NT: 3–4–2–4 wk:4
    3: 4–4, 3 i:
      3: 2–4–4–3 wk:4 3NT: 3–4–4–2 wk:4
    3: 3–5–3–2 wk:4 3: 3–5–2–3 wk:4 3NT: 2–5–3–3 wk:4
  2NT: G 6 bez 3–6–2–2, 3 i:
    3: 62(32), 3 i:
      3: 2–6–2–3 wk:4 3NT: 2–6–3–2 wk:4
    3: 3–6–3–1 wk:4 3: 3–6–1–3 wk:4 3NT: 1–6–3–3 wk:4
  3: G 4–6, 3 i:
    3: 1–4–2–6 wk:4 3: 2–4–1–6 wk:4 3NT: 0–4–3–6 wk:4 4: 3–4–0–6 wk:4
  3: G 4–6, 3 i:
    3: 1–4–6–2 wk:4 3NT: 2–4–6–1 wk:4 4: 3–4–6–0 odwr wk:4 4: 0–4–6–3 odwr wk:4
  3: G 4–6–1–2 wk:4 3: G 4–6–2–1 wk:4 3NT: G 4–6–0–3 wk:4 4: G 4–6–3–0 wk:4
OTWARCIE 1
2//: 5+//, nieforsujące
2: fit
2NT: inwit do 4
3//: 6+//, misfit pik, inwit
3: blok
3NT: słaby Splinter (14÷16PC), 5, 4 i:
  4: krótkość karo 4: krótkość kier 4: krótkość trefl
4//: 17÷21 PC, 5, krótkość //
1NT: i:
  2: D bez 54, 2 ojzg
  2: 54, 2 i:
    2: nie ma tej odpowiedzi
    2NT: D 54 bez 5–4–4–0, 3 i:
      3: 5–4–2–2 wk:4 3: 5–4–1–3 wk:4 3: 5–4–3–1 wk:4 3NT: 5–4–0–4 wk:4
    3: 5–4–4–0, 3 i:
      3: D wk:4 3: G wk:4
    3: G 5–4–2–2 wk:4 3: G 5–4–1–3 wk:4 3: G 5–4–3–1 wk:4 3NT: G 5–4–0–4 wk:4
  2: G 4333, 6–3–2–2, 4–5/ (ale nie 6), 2 i:
    2NT: 5, 3 i:
      3: 4–2–2–5 wk:4 3: 4–1–3–5 wk:4 3: 4–3–1–5 wk:4 3NT: 4–0–4–5
    3: 4333, 6–3–2–2, 3 i:
      3: 4333 wk:4 3: 6–3–2–2 wk:4
    3: 4–2–5–2 wk:4 3: 4–1–5–3 wk:4 3: 4–3–5–1 wk:4 3NT: 4–0–5–4 wk:4
  2: G 5(322) lub 44/, 2NT i:
    3: 4–4, 3 i:
      3: 4–1–4–4 wk:4 3: 4–2–3–4 wk:4 3NT: 4–3–2–4 wk:4
    3: 4–4, 3 i:
      3: 4–2–4–3 wk:4 3NT: 4–3–4–2 wk:4
    3: 5–3–3–2 wk:4 3: 5–3–2–3 wk:4 3NT: 5–2–3–3 wk:4
  2NT: G 6 bez 6–3–2–2, 3 i:
    3: 62(32), 3 i:
      3: 6–2–2–3 wk:4 3NT: 6–2–3–2 wk:4
    3: 6–3–3–1 wk:4 3: 6–3–1–3 wk:4 3NT: 6–1–3–3 wk:4
  3: G 4–6, 3 i:
    3: 4–1–2–6 wk:4 3: 4–2–1–6 wk:4 3NT: 4–0–3–6 wk:4 4: 4–3–0–6 wk:4
  3: G 4–6, 3 i:
    3: 4–1–6–2 wk:4 3NT: 4–2–6–1 wk:4 4: 4–3–6–0 odwr wk:4 4: 4–0–6–3 odwr wk:4
  3: G 6–4–1–2 wk:4 3: G 6–4–2–1 wk:4 3NT: G 6–4–0–3 wk:4 4: G 6–4–3–0 wk:4
OTWARCIE 1NT
2: słabe pytanie o kolor starszy
2/: własny kolor 5+, nieforsujące
2/3NT: szybkie pytanie o kolor młodszy
2: i:
  2: 5440 z renonsem starszym, 2 i:
    2: D 0–5–4–4 wk:4 2NT: D 5–0–4–4 wk:4 3: G 0–5–4–4 wk:4 3: G 5–0–4–4 wk:4
  2: 5+, 2 i:
    2NT: 5–5, 3 i:
      3: D bez 3–5–0–5 3 ojzg
      3: 3–5–0–5 3 i: 3NT: D wk:4 4: G wk:4
      3: G 1–5–2–5 wk:4 3NT: 2–5–1–5 wk:4 4: 0–5–3–5 wk:4
    3: 5–4 D 3 i :
      3: 1–5–3–4 wk:4 3: 3–5–1–4 wk:4 3NT: 2–5–2–4 wk:4
    3: 6–4, D 3 i:
      3: 1–6–2–4 wk:4 3NT: 2–6–1–4 wk:4 4: 3–6–0–4 odwr wk:4 4: 0–6–3–4 odwr wk:4
    3: G 1–5–3–4 wk:4 3: G 3–5–1–4 wk:4 3NT: G 2–5–2–4 wk:4
  2: 5+ z wyłączeniem 5–5, 2NT i:
    3: 5–4 D 3 i :
      3: 5–1–4–3 wk:4 3: 5–3–4–1 wk:4 3NT: 5–2–4–2 wk:4
    3: 6–4, D 3 i:
      3: 6–1–4–2 wk:4 3NT: 6–2–4–1 wk:4 4: 6–3–4–0 odwr wk:4 4: 6–0–4–3 odwr wk:4
    3: G 5–1–4–3 wk:4 3: G 5–3–4–1 wk:4 3NT: G 5–2–4–2 wk:4
  2NT: 5–5, 3 i:
    3: D bez 5–3–5–0 3 ojzg
    3: 5–3–5–0 3 i: 3NT: D wk:4 4: G wk:4
    3: G 5–1–5–2 wk:4 3NT: G 5–2–5–1 wk:4 4: G 0–5–3–5 wk:4
  3: 6–4, G 3 i:
    3: 1–6–2–4 wk:4 3: 2–6–1–4 wk:4 3NT: 0–6–3–4 wk:4 4: 3–6–0–4 wk:4
  3: 6–4, G 3 i:
    3: 6–1–4–2 wk:4 3NT: 6–2–4–1 wk:4 4: 6–3–4–0 odwr wk:4 4: 6–0–4–3 odwr wk:4
  3: 7–4, dalej naturalnie, uzgodnione kiery
  3: 7–4, dalej naturalnie, uzgodnione piki
OTWARCIE 2
2/: własny kolor 5+, nieforsujące
2/3NT: szybkie pytanie o kolor młodszy
2: i:
  2: 5+, 2 i:
    2NT: 5–5, 3 i:
      3: D bez 3–5–5–0 3 ojzg
      3: 3–5–5–0 3 i: 3NT: D wk:4 4: G wk:4
      3: G 1–5–5–2 wk:4 3NT: G 2–5–5–1 wk:4 4: G 0–5–5–3 wk:4
    3: 5–4 D, 3 i:
      3: 1–5–4–3 wk:4 3: 3–5–4–1 wk:4 3NT: 2–5–4–2 wk:4
    3: 6–4, D 3 i:
      3: 1–6–4–2 wk:4 3NT: 2–6–4–1 wk:4 4: 3–6–4–0 odwr wk:4 4: 0–6–4–3 odwr wk:4
    3: G 1–5–4–3 wk:4 3: G 3–5–4–1 wk:4 3NT: G 2–5–4–2 wk:4
  2: 5+ z wyłączeniem 5–5, 2NT i:
    3: 5–4 D 3 i:
      3: 5–1–3–4 wk:4 3: 5–3–1–4 wk:4 3NT: 5–2–2–4 wk:4
    3: 6–4, D 3 i:
      3: 6–1–2–4 wk:4 3NT: 6–2–1–4 wk:4 4: 6–3–0–4 odwr wk:4 4: 6–0–3–4 odwr wk:4
    3: G 5–1–3–4 wk:4 3: G 5–3–1–4 wk:4 3NT: G 5–2–2–4 wk:4
  2NT: 5–5, 3 i:
    3: D bez 5–3–0–5 3 ojzg
    3: 5–3–0–5 3 i: 3NT: D wk:4 4: G wk:4 
    3: G 5–1–2–5 wk:4 3NT: G 5–2–1–5 wk:4 4: G 0–5–3–5 wk:4
  3: 6–4, G 3 i:
    3: 6–1–2–4 wk:4 3: 6–2–1–4 wk:4 3NT: 6–0–3–4 wk:4 4: 6–3–0–4 wk:4
  3: 6–4, G 3 i:
    3: 1–6–4–2 wk:4 3NT: 2–6–4–1 wk:4 4: 3–6–4–0 odwr wk:4 4: 0–6–4–3 odwr wk:4
  3: 7–4, dalej naturalnie, uzgodnione kiery
  3: 7–4, dalej naturalnie, uzgodnione piki
OTWARCIE 2
2: 5+, nieforsujące
2NT: inwit
3: 6+, nieforsujące, misfit karo
Teraz SCHEMAT 2 dla kar:
2: i:
  2: D 6(331), 2–2–6–3, 7222, 7(330), 2NT ojzg
  2NT: pełna strefa siły, 2–3–6–2, 3–2–6–2, lub średnia ręka 2–2–6–3, 3 i:
    3: D 3 i:
      3: 2–3–6–2 wk:4 3NT: 3–2–6–2 wk:4
    3: średnia ręka 2–2–6–3 wk:4 3: G 2–3–6–2 wk:4 3NT: G 3–2–6–2 wk:4
  3: G 6(331), 3 i:
    3: 3–3–6–1 wk:4 3: 3–1–6–3 wk:4 3NT: 1–3–6–3 wk:4
  3: G 2–2–6–3, 7222, 3 i:
    3: 2–2–6–3 wk:4 3NT: 2–2–7–2 wk:4
  3: G 3–3–7–0 wk:4 3: G 3–0–7–3 wk:4 3NT: G 0–3–7–3 wk:4
OTWARCIE 2
2NT/3/: nieforsujące
Teraz SCHEMAT 2 dla kar:
2: i:
  2NT: 2–2–5–4, 3 i:
    3: D wk:4 3: G wk:4
  3: D bez 1–3–5–4, 3 ojzg
  3: 1–3–5–4, 3 i:
    3: D wk:4 3NT: G wk:4
  3: G 1–2–6–4 wk:4 3: G 0–3–6–4 wk:4 3NT: G 1–2–5–5 wk:4 4: G 0–3–5–5 wk:4
OTWARCIE 2
3//: nieforsujące
Teraz SCHEMAT 2 dla kar:
2NT: i:
  3: D bez 3–1–5–4, 3 ojzg
  3: 3–1–5–4, 3 i:
    3: D wk:4 3NT: G wk:4
  3: G 2–1–6–4 wk:4 3: G 3–0–6–4 wk:4 3NT: G 2–1–5–5 wk:4 4: G 3–0–5–5 wk:4
OTWARCIE 2NT
3: i:
  3: D bez najdalszej kombinacji czyli bez 5–5–3–0, 3 ojzg
  3: najdalsza kombinacja, czyli 5–5–3–0, 3 i:
    3NT: D 5–5–3–0 wk:4 4: G 5–5–3–0 wk:4
  3: G 5–5–1–2 wk:4 3NT: G 5–5–2–1 wk:4 4: G 5–5–0–3 wk:4
3: sign off na dow. lub propozycja 3NT – tu z lepszym składem otwierający może odejść, i tak:
  3: AUTOMAT i:
    pas/3/4/: sign off
    3NT: propozycja gry, z lepszym składem otwierający można odejść, i tak:
      4: 65 | 4: 65 | 4: 66 | 4: 75
3: inwit do 4 | 3: inwit do 4 | 3NT: WERDYKT
STREFA SZLEMOWA
Gdy licytacja ma charakter relay'owy, to do strefy szlemowej przechodzi się 
metodami wywołania końcowego. 
Następuje to po całkowitym rozpoznaniu składu i oznaczone jest to znakiem wk:4
4: Wywołanie Końcowe – partnerze, zgłoś 4, a ja wybiorę końcówkę
3NT: sign off
inne: pytanie o asy – odpowiadamy jak na Blacwood'a
Kolor uzgadnia się od najdłuższego, przy równej długości od młodszego.
Nie stosujemy OSW Doroszewicza, tylko konwencję Kolorowe Króle Dariusza Kowalskiego.
Niekiedy rolę wywołania końcowego przejmuje 4 – oznaczenie wk:4
lub 4 – oznaczenie wk:4 (wtedy 4 – do pasa).
SCHEMAT 1NT
2: i:
  2: D 2 ojzg
  2: nie stosujemy tej odpowiedzi
  2: G 5 – słaby kolor, 2NT i
    3: 3–3–2–5 wk:4 3: 3–2–3–5 wk:4 3: 2–3–3–5 wk:4
  2NT: G 5, 3 i:
    3: 3–3–5–2 wk:4 3: 3–2–5–3 wk:4 3: 2–3–5–3 wk:4
  3: 3–3–3–4 wk:4 3: 3–3–4–3 wk:4 3: 2–3–4–4 wk:4 3: 3–2–4–4 wk:4
SCHEMAT 2 dla 5(332)
2: i:
  2: D 2 i:
    2NT: 3–3–2–5 wk:4 3: 3–2–3–5 wk:4 3: 2–3–3–5 wk:4
  2: G 3–3–2–5 wk:4 2NT: G 3–2–3–5 wk:4 3: G 2–3–3–5 wk:4
SCHEMAT 2 dla trefli
W odpowiedziach na zamieniamy kolory młodsze (zkm)
2: i:
  2: D 6(331), 2–2–3–6, 7222, 7(330), 2NT ojzg
  2NT: pełna strefa siły, 2–3–2–6, 3–2–2–6, lub średnia ręka 2–2–3–6, 3 i:
    3: D 3 i:
      3: 2–3–2–6 wk:4 3NT: 3–2–2–6 wk:4
    3: średnia ręka 2–2–3–6 wk:4 3: G 2–3–2–6 wk:4 3NT: G 3–2–2–6 wk:4
  3: G 6(331), 3 i:
    3: 3–3–1–6 wk:4 3: 3–1–3–6 wk:4 3NT: 1–3–3–6 wk:4
  3: G 2–2–3–6, 7222, 3 i:
    3: 2–2–3–6 wk:4 3NT: 2–2–2–7 wk:4
  3: G 3–3–0–7 wk:4 3: G 3–0–3–7 wk:4 3NT: G 0–3–3–7 wk:4
SCHEMAT 2 dla trefli
W odpowiedziach na zamieniamy kolory młodsze (zkm)
2: i:
  2NT: 2–2–4–5, 3 i:
    3: D wk:4 3: G wk:4
  3: D bez 1–3–4–5, 3 ojzg
  3: 1–3–4–5, 3 i:
    3: D wk:4 3NT: G wk:4
  3: G 1–2–4–6 wk:4 3: G 0–3–4–6 wk:4
SCHEMAT 2 dla trefli
W odpowiedziach na zamieniamy kolory młodsze (zkm)
2NT: i:
  3: D bez 3–1–4–5, 3 ojzg
  3: 3–1–4–5, 3 i:
    3: D wk:4 3NT: G wk:4
  3: G 2–1–4–6 wk:4 3: G 3–0–4–6 wk:4
Przypisy
(1) skład zrówn. bez starszej czwórki, może być 5(332) – słaby kolor, 
  oraz każde 5(332)
(2) za wyjątkiem układów 5+–4+/
(3) za wyjątkiem układów 5+–4+/ oraz 5–5
(4) dobre trefle
ojzg – odpowiedzi jak z górą
zkm – zamieniamy kolory młodsze
D – dół
G – góra

Przydatne linki

Tekst źródłowy Internetowa Karta Konwencyjna